Kancelaria notarialna mieści się na tyłach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 9 w lokalu nr 19.

W celu dokonania czynności notarialnej należy odwiedzić naszą kancelarię bądź skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie. Pracownik kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz poinformuje jakie dokumenty należy dostarczyć w celu dokonania czynności. Po dostarczeniu dokumentów do kancelarii i ich zweryfikowaniu ustalony zostanie termin dokonania czynności notarialnej.

Zapraszamy